Meglepetések / Surprises / Verrasingen

Már kereken három hónapja élek egy másik országban, és egészen érdekes látni a tényt: mennyit változunk nap, mint nap.
A magyar irodalom értéke mennyit nőtt, hogyan változok én is, és hogyan viszonyulnak hozzám az emberek.
Az elmúlt két hétben egy nagyon kedves barátomnak köszönhetően belekóstoltam a Vegán életmódba. Hogy van-e problémám a hússal? Nincs, de nélküle is teljesen jól érzem magam sőt…még mások is ízletesnek találják a salátáimat.
Mindezen csoda mellett még régi új emberek is feltűnnek, ami különösképpen örömmel tölt el. Néha egy egy beszélgetés több motivációval tölt el, mint amennyit el tudok képzelni, és az egyetlen dolog, amire képes vagyok a mosolygás.
Ma is szerencsém volt, hogy valaki ennyire boldoggá tett. A zene neki szól ezen a hajnalon. (:

It is certainly three months that I live in an Milky Chanceother county, and it is really interesting to see how much do we change day by day.
The value of the Hungarian literature is just growing in my eyes, beside the interesting way how I change, and how the people behave with me.
In the past two weeks because of an amazing person, I got a small blink in the world of being vegan. Do I have any problems with the meat? No, but without that I feel completely perfect moreover…others find my salades extremely tasty.
Besides all of this, there are new old friends just coming back in my life again, which makes me happy. Sometimes one conversation can give more motivation, than I am able to imagine, and the only thing that I can do is smiling.
Today I was also lucky, that someone made me the happiest person in the world. The music is for her.

Het is precise drie maanden  dat ik in een totaal andere land woon, en het is heel interessant te zien hoe veel wij veranderen.
De waarde van de Hongaarse literatuur is groter en groter voor mij, behalve de leuke manier hoe ik veranderen heb en hoe de mensen gedragen met me.
In de vorige twee weken kon ik een klein beetje kijken in de wereld van het vegan levensstijl.  Haat ik vlees? Nee, maar zonder dat kan ik totaal blij zijn  en ook…een paar mensen vinden mijn sla heel lekker.
Bovendien er zijn nieuwe oude vrienden komen terug in mijn leven. Daarom voel ik echt heerlijk. Soms een conversatie kan meer motivatie geven dan ik  voorstellen kan, en de enkele mogelijk activiteit is voor mij een glimlach te hebben.
Vandaag was ik gelukkig omdat iemand me de blijste mens op de hele wereld heeft gemaakt. Deze music is voor haar.

Advertisements

Na most akkor / And now / En nu

Hajnali kettő után nem történik semmi jó, ahogy Ted Mosby is megmondta. Mégis ilyenkor késő este, vagy hajnalban születnek gondolatok amik máskor meg sem találják az embert. Mi ennek az oka? Még nem sikerült rájönnöm, de biztosan köze van hozzá a csendességnek, és a zajtalan állapotnak.
Előfordul néha, hogy teljesen fáradtnak, és hasznavehetetlennek érzem magam. Az, hogy mi ennek az oka, tudom. Tenni ellene mégis nehezemre esik sokszor.
Szerencsés vagyok. Ez az egyetlen dolog, ami megment. Szerencsés az emberekkel akik körülvesznek és egy két kedves szóval segítenek átlendülni mindenen. Köszönöm Stephanie, Antonio, János, Klaudia, Oki, anya, Ian, Sarah és mindenkinek, aki néha meg tud állni egy percre gyönyörködni az életben, és másokat is ösztönözni erre.
Mennyivel egyszerűbb lenne az élet, ha mindenki tudna boldog lenni?

After 2 a.m. nothing good happens, as Ted Mosby told it already. Although this time does one have the most profound thoughts that does not come any other time.
What is the reason of this? I have not succeed to figure out yet, but I am sure that the silence and the peaceful moment is in connection with that.
It happens with me sometimes that I feel tired, and totally useless. It am surely know why is that, but sometimes it is still hard to act against it.
I am lucky. This is the only thing that saves me. I am lucky because of the people who are surrounding me and are able to help with two nice words to come over any obstacle.
Thank you Stephanie, Antonio, János, Klaudia, Oki, Mom, Ian, Sarah, and all of you who can stop sometimes for a moment and just enjoy the beauty of life meanwhile also motivating others.
How simple life would be, if everyone were be abel to be happy?

Te is gyönyörű vagy / You are beautiful

Az idő / The time / De tijd

Az elmúlt két hétben nem írtam, pedig minden nap történt valami említésre való, mint például a születésnapom, egy brüsszeli városnézés, egy kellemes tea,ma anyák napja és sok gondolat. Talán ez is a szépsége annak, hogy élünk, minden nap találhatunk valami szépet, ami magával tud ragadni pár percre a szürkeségből.

Ma egy nagyon gazdag család baráti összejövetelén foglalkoztattuk 30 gyereket, egy hihetetlenül gyönyörű városban melynek neve Sint-Martens Latem.
A különbség egy épület között itt, és a brüsszeli negyed között ahol tegnap jártam, ég és föld.

Most van a ballagások ideje és egyszerűen hihetetlen, hogy már egy év eltelt újra, pedig szinte én is csak most végeztem az iskolával. Az érzéseket amik kavarognak bennem nehéz volna leírni.
Leginkább talán boldog vagyok és kétségbeesett, és csak gyönyörködöm.
Ma jazzt hallgattam és rájöttem , hogy imádom, lent megtalálható a link is! (:
——–
In the past two weeks I haven’t written here a single word, however every day happened something to be mentioned, e.g. my birthday, a sightseeing in Brussels, a pleasant tea, today mothers day and many thoughts. It can also be the reason why life is beautiful, that we can find something nice, that will bring a small colorful light into the grayness of the weekdays.

Today we have facilitated different activities for 30 children on a party of a really rich family, in an unbelievably beautiful city called Sint-Martens Latem.
The difference between a building here, and one that I have seen in the part of Brussels is like chalk and cheese.

It is the time of the graduations and the fact that one year has already gone again is just scary, since I can remember mine as if it was yesterday. The emotions  inside me would be really hard to be described.
Mostly I am maybe happy and in between doubts while the only thing I can do is wondering.
Today I was listening to jazz, and I have just realized how much do I love that. The link is here below! (:
——-
In de vorige twee weken heb ik geen woord geschreven, ofschoon elke dag gebeurd iets vermeldenswaard, b.v. mijn verjaardag, een plezant bezoek in Brussel, een lekkere thee, vandaag is Moederdag en heel vele gedachten. Misschien is het de reden waarvoor elke dag mooi is dat wij kunnen altijd iets verbazingwekkend vinden wat heel veel kleur in de grijs weekdagen brengen .

Vandaag hebben wij de hele dag met 30 kinderen gespeeld gedurende een familie ontmoeting die echt rijk is, in en ongelofelijke mooie stad Sint-Martens Latem.
De verschil tussen een huis hier en een in Brussel wat ik gisteren heb gezien is hemelsbreed.

Tegenwoordig studeren de mensen van de school af, en ik kan het niet geloven dat een jaar is al gepasseerd. Ik kan mijn herinneren zoals het gisteren was, maar toch. De gevoelens erin mee zijn strijdige.
Het meest van al ben ik blij en wanhopig terwijl de enkele ding dat ik kan doen is op te kijken.
Ik heb vandaag geluisterd naar jazz en het bleek uit op nieuw hoe veel ik dat hou van.
Hier is de link van dat! (:

Jazz