Morgen is vaak de drukste dag van de week.

Ik ben overtuigd dat deze de eerste keer is dat ik in het Nederlands schrijf als eerste taal, hoevel ik tegenwoordig alles in alledrie talen heb.
Afgelopen maand heb ik een agenda gekocht van de bedrijf Omdenken. Als iemand zelf afvraagt wat ze doen, kijk eens naar de pagina van hem. Ongelooflijk alles wat ze bedenken.

Heel veel gebeurt in Kecskemét in Hongarije. Ik maak gewoon niet genoeg tijd voor mezelf om alles hier te kunnen schrijven.

 • Er zijn nieuwe vrijwilligers in Kecskemét, die zijn super enthusiast en leuk
 • Elke donderdagavond is voetballavond
 • Iedereen in Kecskemét wilt wat verbeteren
 • Het lijkt zo dat ik ook bij de Jeugdcentrum van Kecskemét weer een tijdelijke contract krijg

En toch het beste van allemaal is in verband met de agenda dat ik deze Maandag ontvangen had. De hele team van de bedrijf heeft nog wat bijgedaan en ze hebben mij ook persoonlijk een paar zinnen geschreven.
Ik ben er zeker van dat een bedrijf gewoon niet een meer tevreden klant kan hebben dan ikzelf op dit moment.
Waren wij maar in de Vlaanderen geweest, zouden ik gewoon ook ‘Dikke merci’ kunnen zeggen.

In ieder geval, haartelijk bedankt jongens. Ik ben blij dat een deel van mijn ziel is Nederlands/Belgisch


I am sure, this is the fist time, that I write in Dutch first, even though nowadays I write everything in three languages.
In the last month I have ordered an agenda from the company Omdenken (It can be translated as kind of ‘overthinkers’). They also have a few pictures in English, if anyone wonders what they do, just check their page. Everything that they find out is unbelivable.

A lot is happening in Kecskemét, in Hungary. I am simply not able to make enough time to write about everything.

 • There are new volunteers in Kecskemét, who are super enthusiast and nice
 • Every Thursdaynight is a football night again
 • Everybody in Kecskemét is busy with helping the city to improve
 • It seems like I have a part time contract with the Youth Centre of Kecskemét again

And still the best of everything is the one fact realted to the agenda I received this Monday.  The whole team of the company just put something more in the package, and they also wrote me a few personal sentences
I am sure, that not a single company could have a more satisfied client than the one I am right now.
If we were in Belgium now, I would also be able to say ‘Dikke merci’

Anyway, thank you so much! I feel it again, that a part of my soul is Dutch/Belgian


Biztos vagyok benne, hogy ez az első alkalom, amikor először hollandul írok, pedig manapság mindent lefordítok mindhárom nyelvre.
A múlt hónapban rendeltem egy naptárat az Omdenken nevű cégtől. Ha valaki kíváncsi mivel foglalkoznak, akkor meg lehet nézni az oldalukat. Leginkább pozitív és megoldáskereső gondolkodással, leginkább holland nyelven, elszórva angolul is. Minden amit kitalálnak hihetetlen.

Megszámlálhatatlan mennyi esemény és történés vesz körül Kecskeméten. Egyszerűen nem szabadítok fel elég időt arra, hogy mindent leírjak ide.

 • Van három önkéntes a városban, akik nagyon lelkesek és kedvesek.
 • Minden csütörtökön este labdát rúgni járok, pár kedves emberrel.
 • Minden ismerősöm igyekszik valamit segíteni a városon.
 • Úgy néz ki, hogy újra lesz egy szerződésem a Kecskeméti Ifjúsági Központtal (habár ez a fogalom nem létezik, ezt szeretném most használni)

És mégis ami a legcsodásabb mindezekben az a rendelt naptárammal kapcsolatos. A cég minden dolgozója beledobott egy két képeslapot a csomagomba és még pár személyes sort is írtak. Biztos vagyok benne, hogy egy cég sem találni még egy olyan elégedett ügyfelet mint amilyen most én vagyok.
Ha Belgiumban lennénk azt is mondhatnám ‘Dikke merci’

Mindenesetre, köszönöm szépen! Egy kicsit újra érzem, hogy a lelkem egy része örül annak, hogy holland/belga lehet.

Advertisements

Keep a low profile

(A throwback from August) 

Even though I am not writing, the life just goes on. 

Today is 27th August. It has already been month ago that I moved back to Kecskemét. So far, it seems to be one of the best decisions made by me so far. 

 • I play football with friends.
 • I am working with Helpi again
 • I ride my bicycle around the city. It is amazing.

This weekend with a group of colleagues, we are in Paloznak. This weekend only, gave me so much strength to be motivated again. Amazing people normally motivate me. Maybe after this half year I start to believe that I am also one of them. It feels nice. 

On this weekend I think everyone is just such a huge intellectual individual, that I cannot even describe. Harrison is a man from Cameroon who worked for a same kind of company in his country and now he studies in Hungary. His most important characteristic is that he is one of the most humble man I have met so far. His self confidence is also perfect but his charisma is bright. 

He told me several stories about his past, which he does not do really often. The whole speech was like a Ted motivational talk.

Love this guy, just as I love the people I am working with. 

Open your mind

I have just left the Kelet café in Budapest, where monthly a few people gather together, who consider themselves to be open minded. Today’s topic has been ‘Civic disobedience’, which was relating to interesting facts, emotions and opinions. All the events are held in English but a lot of languages can be found as well. 

Happy to have been with these people today. These small events make the biggest change. If I had to pick a quote for today it would be the one from Gandhi:

Be the change that you want to see in the world

—–

Éppen, hogy csak elhagytam a Kelet kávézót, ahol havonta néhányan összegyűlnek, akik magukat csak ‘nyílt gondolkodónak’ vallják magukat. A mai téma a ‘civil elégedetlenség’ volt, amely kapcsán számos érdekfeszítő tény, érzelem és vélemény került a felszínre.

Boldog vagyok, hogy ma ezekkel az emberekkel voltam. Ezek a kis alkalmak hozzák magukkal a legnagyobb változást, és ha választanom kellene egy idézetet mára, az Ganditól lenne:

Légy a változás, amit szeretnél látni a világban.

Ik ben net vertrokken van de café Kelet in Budapest, waar elke maand aantal mensen verzamelen, die hunzelf gewoon ‘open minded’ noemen. De topic is vandaag de ‘civiel ongehoorzaamheid’ geweest, waarvan veel interessante feiten, gevoelen en meningen uitbleken.

Ik ben gelukkig, dat ik vandaag met deze mensen was. Allemaal deze kleine evenementen kunnen de grootste veranderingen oorzaken. Had ik voor dit een citaat moeten kiezen, zou het de ene van Gandhi zijn:

Wees de verandering dat je in de wereld wilt zien!

… and the search for happiness

… and the search for happiness

Das ist schon seit langer Zeit dass ich niet geschieben habe, aber das ist sehr angenehm auf Deutsch zu können denken.

Just watching this movie after nine month again. In German and realized that I still understand barely everything that I hear in German. That is just simply amazing if I see the fact that since January I have only took care of my French knowledge.
Maybe there should happen something with my German as well. Life is full of surprises and beauties. Today I even finished a book ‘Yellow rose’ written by the amazing Hungarian writer Jókai Mór. Also just had a really nice day at work.

Maybe I am like Hector. Maybe I am also just searcing for happiness.


Éppen ezt a filmet nézem kilenc hónap után újra. Németül, és elképesztő, de még mindig értek szinte mindent amit hallok ezen a nyelven. Ha ez nem is, de a tény, hogy nem beszéltem és foglalkoztam ezzel a nyelvvel legalább egy éve, amíg a francia nyelvtudásom próbáltam fejleszteni, és mégis megy az csodálatos.
Talán kellene valamit kezdeni ezzel a tudással is. Az élet tele van meglepetésekkel és csodákkal. Ma ráadásul befejeztem a ‘Sárga rózsa’ című írást is Jókai Mórtól. Mi több, ma még a munka is jól telt.

Talán én is olyan vagyok, mint Hector. Talán én is csak a boldogság után kutatok.


Ik kijk momenttel naar deze film na negen maanden op nieuw. In het Duits, en dat is ongelooflijk maar ik kan nog steeds bijna alles begrijpen. Dit feit is verbazingwekkend als ik even nadenk, dat in het afgelopen jaar heb ik niet een enkele woord geleerd in deze taal, omdat ik constant met Frans bezig ben.
Misschien zou ik iets ook met Duits moeten doen. Het leven is voll met verrassingen en wonders. Bovendien heb ik vandaag ook de ‘Gele rose’ gelezen van Jókai Mór. Eindelijk durf ik niet toevoegen dat het werk vandaag ook perfect was.

Misschien ben ik ook zoals Hector. Misschien ben ik ook gewoon op zoek naar liefde en geluk.

 

Ask why before what

It happened only today that I could realise again, that my life is not going to the direction where I want it to go. Actually I feel this every time I waste my time with playing League of Legends or I stay in bed for the whole morning on the days I do not have to work.

It is a kind of addiction, but I also feel the need to change. I believe that this is the first step of being healthy again.
Luckily there are more days when I am productive, and make something really valuable for the world, for the people around me, and for myself.

Today, as a huge inspiration I could listen to the TED talk of Simon Sinek. This person is just amazing. I would say the way about his principals and his beliefe is amazing and it could not be possible for me to stay depressed after these talks.

Sometimes the problem is you. Try to understand WHY you do that you do, and stop looking for WHAT is holding you back.

I am on a good way, many friends and many people help me on that. Now it should be the time that I help myself.


Csak a mai nap történt meg, hogy beláttam újra: az életem nem abban az irányban halad, amerre én szeretném. Valójában minden alkalommal eltölt ez az érzés, amikor leülök LoLozni, vagy amikor sokáig fekszem reggel az ágyban azokon a napokon, amikor nem kell mennem dolgozni.

Ez egy függőség, egy hatalmas visszatartó erő, de ugyanakkor érzem a szükségét a változásnak. Hiszem, hogy ez az első lépés a gyógyuláshoz.
Szerencsére több napon vagyok boldog és termékeny, amikor teszek valami értékeset a világnak, az embereknek körülöttem és magamnak.

Ma hatalmas motivációként Simon Sinek előadásait hallgattam. ez a személy elképesztő. Mondhatom azt is, hogy a mód, ahogyan hisz, él és gondolkozik elképesztő. Mindazon pozitivitás után lehetetlen lenne nekem is magamba roskadnom.

Néha a probléma te magad vagy.  Próbáld megérteni a MIÉRT-jét annak amit teszel és hagyd abba a keresését annak, hogy MI is tart vissza.

Jó úton járok, sok barát és sok ember segít ebben. Most itt az idő, hogy én segítsek magamon.


Dat gebeurde enkel vandaag, dat ik dat opnieuw in kon zien: mij leven loopt niet op de goede banen, waarop ik het wil. Eigenlijk elke keer heb ik dit gevoel wanneer ik met LOL speel of wanneer ik gewoon in mijn bed blijf liggen op de ochtends als ik niet moet werken.

Dit is een afhankelijkheid, een enorm vasthoudend macht, maar echter, I voel de noodzaak van verandering. Ik geloof dat deze de eerste stap is op de weg naar genezing.
Gelukkig ben ik tevreden en produktief, wanneer ik iets waardevol aan de Aarde, aan de mensen rond mij kan geven.

Vandaag als een grote motivatie heb ik naar de toespraak van Simon Sinek kijken. Deze persoon is gewoon verbazingwekkend. De manier waarop hij denkt, gelooft en leeft is verbazingwekkend. Na allemaal deze positiveness is het gewoon onmogelijk dat ik in mezelf val.

Soms is het probleem gewoon jezelf. Probeer te begrijpen allemaal WAAROM je doet wat je doet, en stop eens te zoeken alles WAT je tegenhoudt.

Ik ben op de goede weg, veel vriend en persoon helpt mij erin. Nu ben ik aan de beurt om mezelf even te helpen.

A boldogság és meglepetés minden pillanatban velünk van. 

Sok idő telt el a legutóbbi írásom óta. Lényegében január eleje óta Budapesten töltöttem majdnem minden időmet, mégsem éreztem magam jól. Dolgoztam egy szervezetben jó emberekkel, ellenben olyan munkában amire alkalmatlannak érzem magam. Ez a mai napig így van, mégsem ez az ami írásra késztet újra. 

Csütörtök délután óta Csongrádon voltam a volt osztálytársaimmal. Nagyon kellemes hétvége volt. Sokat úsztunk, olvastam és még jól is éreztem magam, hosszú idő után először. 

Pár hete elhatároztam magam, hogy hazaköltözök Kecskemétre, ami nagyon  sok boldogsággal tölt el. Várom, hogy számomra kedves emberekkel legyek körülvéve, hogy el tudjak járni úszni a dombhoz, hogy el tudjak járni focizni és, hogy újra boldogan kelek fel reggelente. Ez nem a város miatt, mint inkább magam miatt is lesz így. Ez a változás magamban már elkezdōdött. 

Pár perce pedig Karáról találkoztam Szűcs Levivel, akivel soha nem volt személyes kontaktom, annak ellenére, hogy mindig csodáltam mennyire daliás, ‘leventés’ volt. Szemeiben, mintha a múlt szemébe néztem volna. Öröm töltött el. Ő nem ismert meg, de ez nem csökkentette a boldogságom. Talán most ő is gondolkozik rajtam, és majd végül eszébe jut, hogyan is játszottam a húgával, Gerdával az óvodában. Ki tudja. 

Mindenesetre most Kengyel felé tartva örülök, hogy van Tecám, és örülök, hogy van hova mennem, ahol mosollyal fogadnak. 

Az élet mégis szép. Bármennyire hajlamosak is vagyunk néha elfelejteni. 


Aktuális ‘

Ember az embertelenségben

Szivemet a puskatus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

És most mégis, indulj föl, erőm,
Indulj föl megintlen a Földről!
Hajnal van-e, vagy pokol éjfél?
Mindegy, indulj csak vakmerőn,
Mint régen-régen cselekedted.

Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem adhatott:
Ember az embertelenségben,
Magyar az űzött magyarságban,
Újból-élő és makacs halott.

Borzalmak tiport országútján,
Tetőn, ahogy mindég akartam,
Révedtem által a szörnyüket:
Milyen baj esett a magyarban
S az Isten néha milyen gyenge.

És élni kell ma oly halottnak,
Olyan igazán szenvedőnek,
Ki beteg szívvel tengve-lengve,
Nagy kincseket, akiket lopnak,
Bekvártélyoz béna szivébe
S vél őrizni egy szebb tegnapot.

Óh, minden gyászok, be értelek,
Óh, minden Jövő, be féltelek,
(Bár föltámadt holthoz nem illik)
S hogy szánom menekülő fajtám.

Aztán rossz szivemből szakajtván
Eszembe jut és eszembe jut:
Szivemet a puskatus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

S megint élek, kiáltok másért:
Ember az embertelenségben.

1916. szeptember